World Federation Of Great Towers

Světová federace velkých věží je mezinárodní asociací velkých památek, které zahrnují některé z nejznámějších staveb na světě.

Věže patří mezi nejstarší architektonické počiny lidstva. Zvýšený pohled na okolní krajinu umožnil spatřit blížící se nepřátele. Jejich zdi chránily obyvatele uvnitř a poskytly jim silnou strategickou výhodu. Město Jericho obehnané zdmi z dob neolitické revoluce, nuranghi na Sardinii a brochy ve Skotsku ‒ to vše jsou příklady starověkých obranných věží.

Brzy se však původní úloha věží změnila a přestaly plnit už pouze pragmatickou a obrannou funkci. „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi.“ Tato slova z knihy Genesis odkazují na babylonskou věž, vysokou budovu postavenou v oblasti Šinar. Přestože dnes neznáme přesný vzhled, rozsah a umístění této věže, je výše uvedená citace do dnešního dne významná pro mytologii spojenou s věžemi ‒ v literatuře vyjadřuje silnou ranou touhu po transcendenci, která je hybnou silu pro vznik řady současných velkých věží.

Dnes každá nová věž usiluje o překonání architektonických úspěchů věží z minulosti. Většina mimořádných budov ve Světové federaci velkých věží se stala symbolem měst, kde se nacházejí. Moderní vynalézavost a technologie umožňují dosáhnout neuvěřitelných výšek, a co pár let jsou tyto rekordní výšky překonány.

Věže dnes nabyly nový účel v oblasti komunikace a cestovního ruchu. Vzestup mrakodrapů probíhal paralelně s rozvojem telekomunikací, a tak většina věží ve federaci dnes hostí četné vysílače. Miliony návštěvníků každý rok zdolávají velké věže federace a obdivují z nich působivá panoramata. Podstatnou součástí každodenního provozu věží se stalo přilákání turistů, věže tak nabízejí nové vyjížďky, otočné restaurace, výstavy, obchodní kongresy, svatební akce a celou řadu dalších zajímavostí pro hosty.

Světová federace velkých věží tyto úžasné věže prezentuje okolnímu světu a oslavuje je jako neuvěřitelné architektonické počiny a slaví i inženýrské dovednosti, bez kterých by nevznikly. Federace nadále svých členům pomáhá rozvíjet místní a mezinárodní příležitosti, propaguje věže a podporuje je v předávání informací, sdílení nápadů a budování plodných partnerství mezi světovými velkými věžemi. Sama o sobě je každá z věží monumentální. Spolu jako asociace stojí ještě výše.